Hlutverk

Hjálparstarf kirkjunnar er sjálfseignar-stofnun með rekstrarform félagasamtaka sem starfrækir mannúðar- og hjálparstarf í nafni íslensku þjóðkirkjunnar. Sem kirkjutengd stofnun nýtur Hjálparstarfið þeirrar sérstöðu að byggja á grasrótar-starfi í nærsamfélaginu en megin-markmið eru bætt lífskjör þeirra sem búa við fátækt og að mannréttindi séu virt.

Í starfinu felst þróunarsamvinna og mannúðaraðstoð á erlendum vettvangi, aðstoð við fólk í félagslegri neyð á Íslandi, talsmannshlutverk, fjáröflun og fræðsla um starfið, gildi þróunarsamvinnu og um mannúðar- og mannréttindamál. Öll þjónusta er veitt án tillits til trúar, þjóðernis, litarháttar, kyns eða skoðana þeirra sem aðstoð þurfa.

Yfirstjórn Hjálparstarfs kirkjunnar er í höndum fulltrúaráðs en í það skipar kirkjuráð þjóðkirkjunnar fimm fulltrúa og prófastsdæmi í landinu einn fulltrúa hvert. Auk þess er hverri kirkjusókn heimilt að tilnefna fulltrúa í ráðið. Fulltrúaráð kýs framkvæmdastjórn og setur henni og endurskoðendum starfsreglur.

Framkvæmdastjórn starfar í sjálfboðinni vinnu og ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur stofnunarinnar. Þrír félagsráðgjafar starfa að verkefnum innanlands, starfskonur í Skjólinu – opnu húsi fyrir konur eru fjórar en auk þeirra starfa þrír fulltrúar að fræðslu, fjáröflun, starfi sjálfboðaliða og rekstri skrifstofu.

Á alþjóðavettvangi starfar Hjálparstarf kirkjunnar með Hjálparstarfi Lútherska heimssambandsins, LWF DWS, og systurstofnunum í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance. Bæði samtökin samhæfa mannúðaraðstoð og þróunarsamvinnu með hjálparstofnunum Sameinuðu þjóðanna og starfa eftir ströngustu stöðlum um faglegt hjálparstarf.

Skrifstofa Hjálparstarfs kirkjunnar er staðsett að Háaleitisbraut 66, neðri hæð Grensáskirkju, 103 Reykjavík. Kennitala stofnunarinnar er 450670-0499. Skrifstofan er opin á virkum dögum klukkan 9 – 15 en símsvörun í síma 528-4400 er klukkan 10–15.

Netfang gjafabréfasíðunnar er gjofsemgefur@gjofsemgefur.is