Tómstundasjóður

Loading

Með framlagi þínu – hvort sem þú ert gefandi eða þiggjandi þessa gjafabréfs – gefur þú barni á Íslandi tækifæri til að blómstra.

Á Íslandi starfar Hjálparstarf kirkjunnar með fjölskyldum sem búa við kröpp kjör. Foreldrum grunnskólabarna býðst stuðningur við að útbúa börnin í upphafi skólaárs og börn og unglingar eru styrkt til íþróttaiðkunar, listnáms og tómstundastarfs. Meðal meginmarkmiða með starfinu er að gera börnum og unglingum sem búa við efnislegan skort kleift að taka þátt í félagslífi með jafnöldrum sínum og að þau fái að þroska hæfileika sína óháð efnahag.

Neyðaraðstoð vegna fátæktar á Íslandi

Á Íslandi veitir Hjálparstarf kirkjunnar fólki í félagslegri neyð efnislega aðstoð í samvinnu við presta, félags- og námsráðgjafa um land allt. Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri tíma.

Meginmarkmiðið með aðstoð er að grunnþörfum fólks sé mætt, að fjárhagslegir erfiðleikar ógni ekki heilsu fólks og takmarki ekki möguleika barna og unglinga til farsæls lífs. Faglegt mat félagsráðgjafa Hjálparstarfsins liggur til grundvallar efnislegum stuðningi sem veittur er án tillits til trúar- og lífsskoðana, þjóðernis, litarháttar eða kyns þeirra sem hans leitar.

Einstaklingsmiðuð nálgun og notendastýrð þjónusta eru lykilverkfæri félagsráðgjafanna sem leggja höfuðáherslu á að hlusta, ræða við og skilja einstaklingana sem til þeirra leita og vinna með þeim á forsendum þeirra sjálfra. Auk þess að veita ráð og efnislega aðstoð benda félagsráðgjafarnir fólki á úrræði í samfélaginu sem kunna að gagnast því við að komast út úr erfiðum aðstæðum.

Verðin á gjafabréfunum hér á síðunni eru táknræn en andvirði þeirra rennur til verkefnisins í heild, þar með talið til stuðnings við börn og unglinga svo þau geti tekið þátt í  félagslífi með jafnöldrum sínum og að þau fái að þroska hæfileika sína óháð efnahag.

Svona virka gjafabréfin

Þú velur gjafabréf og skrifar kveðju til viðtakanda þess

svona-b

Við sendum gjafabréfið til þín rafrænt eða prentum það fyrir þig

svona-c

Saman tryggjum við fólki tækifæri til betra lífs

Sögur úr starfinu

Previous
Next